مشاوره 1398/5/25 15:19:34

پکیج های مشاوره حامی مد

مقدمه

برای رشد مجموعه خود چه کارهای باید انجام دهید؟ چگونه مشتریان و بیماران کلینیک خود را دو برابر کنید؟ با چه روش هایی می توانید میزان رضایت مندی مشتریان فعلی خود را افزایش دهید؟به دنبال راه اندازی برند شخصی خودتان هستید و به دنبال استراتژی های موثر هستید؟ تمامی این سوالات و راه حل ها و راهکارها در فرایند های خدمات مشاوره حامی مد به شما ارائه خواهد شد. با توجه به اینکه خدمات مشاوره حامی مد کاملا تخصصی می باشند مشاوره فقط در قالب ۴ پکیج زیر ارائه خواهد شد:

پکیج های مشاوره

افزایش فروش

در پکیج افزایش فروش در ابتدا با بررسی و تحقیقات به دنبال اندازه گیری عملکرد مجموعه شما خواهیم بود و سپس به طراحی و تدوین راه حل های اختصاصی ویژه مطب و یا کلینیک شما خواهیم بود و در نهایت و پس از ارائه پو تایید برنامه عملیاتی تدوین گردیده برنامه جهت اجرا به افراد مورد نظر در مجموعه شما تقدیم خواهد شد و با پیگیری های بعدی پیاده سازی صحیح برنامه افزایش فروش تدوین شده را کنترل خواهیم نمود.

پکیج های مشاوره

طراحی برنامه بازاریابی یکساله

در این پکیج مشاوره برنامه کامل بازاریابی ۱۲ ماهه مرکز درمانی شما تدوین خواهد شد. در این برنامه تمامی موارد با جزئیات کامل تدوین و ارائه خواهد شد به طور مثال تمامی پست ها و ایده های شما برای صفخات مجازی، فعالیت های مورد نیاز در وبسایت شما و سایر موارد برای ۱۲ ماه آینده به صورت یک برنامه عملیاتی تدوین و به همراه چک لیست هفتکی به شمار ارائه خواهد شد. کلیه برنامه های تدوین شده توسط کارشناسان حامی مد پیگیری می شود تا برنامه به نحو صحیح اجرا گردد.

پکیج های مشاوره

برندسازی کلینیک

شروع فرایند برندسازی ما با شناخت برند شما آغاز خواهد شد و توسط تحقیقیاتی که انجام خواهد شد جایگاه برند شما را در ذهن مشتریان، بیماران و مخاطبین مرکز شما اندازه گیری خواهیم نمود. در قدم بعدی به دنبال طراحی استراتژی های برند شما خواهیم بود و تا پس از تایید استراتژی و ایده های تدوین شده در قدم بعدی در قالب طراحی هویت بصری موارد تدوین شده به اجرا درآیند.

پکیج های مشاوره

پرسنال برندینگ

این روزه افراد بیشتر یه یک شخص اعتماد می کنند تا به یک شرکت یا مجموعه از این رو شما می توانید با همراهی حامی مد در پکیح مشاوره پرستال برندینگ، برند شخصی خود را راه اندازی کنید. حامی مد از ابتدای مسیر تا انتها در کنار شما خواهد بود تا بتوانید به اهداف خود در این زمینه دست یابید تا برند شخصی شما به یک برند معتبر در حوزه فعالیت های شما تبدیل شود.

طرح مشاوره

کشف و دیسکاوری

در قدم اول با برگزاری جلساتی با مجموعه شما به دنبال کشف نیاز واقعی مرکز شما خواهیم بود تا بتوانیم بهترین راهکار ها را به جهت ارتقا و دستیابی به اهداف مشاوره ارائه دهیم.

تحقیق و آنالیز

در قدم دوم تحقیقاتی پیرامون فرایند های موجود در مجموعه شما انجام می گردد همچنین فرم های پرسشنامه ای تدوین می گردد تا از مخاطبین و مشتریان فعلی شما نظرسنجی پیرامون موارد مورد نظر انجام شود.

طراحی راه حل و برنامه عملیاتی

در این بخش با توجه به خروجی جلسات و تحقیقات انجام شده برنامه عملیاتی پیرامون موضوع مشاوره تدوین خواهد شد و در یک جلسه به مجموعه شما ارائه خواهد شد تا در صورت تایید وارد بخش اجرا شود.

تحویل برنامه و آموزش

پس از تایید برنامه، برنامه تدوین شده در قالب جلسات آموزشی به افراد مورد نظر ارائه خواهد شد تا برنامه های تدوین شده در فرایند مشاوره به اجرا درآیند.

پیگیری مداوم

پس ار پایان فرایند مشاوره کارشناسان حامی مد با تماس ها و جلسات پیگیری خود در کنار شما خواهند بود تا اطمینان خاصل کنیم برنامه های تدوین شده به درستی در حال اجرا می باشند.

فرم مشاوره

  • فرم مشاوره

  • به كمك مشاوران حامى مد ميتوانيد مشكلات مركز درمانى خود در زمينه ى برندينگ، ماركتينگ و مديريت کلینیک را ريشه يابى كرده و براى بهبود و رفع آن ها راهكار هایی متناسب پيدا كنيد.