Loading...
  • دکتر کوهستانی

دکتر کوهستانی 1398/8/7 18:45:44

دکتر کوهستانی چشم پزشک هستند. ایشان برای شرح خدمات ارائه شده، در دسترس بودن و افزایش اطلاعات مراجعین شان به یک ابزار کامل و جامع در فضای آنلاین نیاز داشتند، در اصل ایشان می خواستند در فضای آنلاین حضور داشته باشند. از این رو با برگزاری جلسه و بررسی اینکه دکتر کوهستانی دقیقا از حضور در فضای آنلاین چه می خواستند، نتیجه گرفتیم که طراحی وب سایت برای ایشان، مناسب ترین راهکار ممکن با توجه به شرایط ایشان است.

معرفی ریز خدمات اجرا شده

طراحی وب سایت
وب سایت طراحی شده برای دکتر کوهستانی شامل اطلاعاتی همچون سوابق ایشان، اطلاعات تماس، شرح خدمات ارائه شده و مطالبی جهت بالا بردن اطلاعات مراجعین سایت ایشان بود.

نتیجه

با ایجاد وب سایت، دکتر کوهستانی به هدف خود رسیدند. وب سایت ایشان یک مرجع اطلاعاتی خوب بود که 24 ساعته در اختیار مراجعین ایشان قرار میگرفت. مراجعین ایشان توانستند با مراجعه به سایت ایشان اطلاعات لازم در مورد سوابق دکتر کوهستانی، اطلاعات تماس و خدمات کلینیک ایشان را کسب کنند.

فرم مشاوره

  • فرم مشاوره

  • به كمك مشاوران حامى مد ميتوانيد مشكلات مركز درمانى خود در زمينه ى برندينگ، ماركتينگ و مديريت کلینیک را ريشه يابى كرده و براى بهبود و رفع آن ها راهكار هایی متناسب پيدا كنيد.