Loading...
  • آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران 1398/8/7 18:39:14

آزمایشگاه ژنتیک تهران با توجه به خدمات خاص و بسیار تخصصی ای که داشت، به راحتی می توانست با پزشکان و مراکز درمانی جهت ارجاع بیمار به آزمایشگاه همکاری کند، اما این کار به وسیله ی کاتالوگ ها و بروشور های جامع راحت تر و بهتر انجام می شد. از این رو آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران از حامی مد برای طراحی ست بروشور های خود کمک گرفت.

معرفی ریز خدمات اجرا شده

طراحی بروشور
در طراحی بروشور آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران، اطلاعات بسیار دقیقی از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه ذکر شد. این اطلاعات دقیقا اطلاعاتی بودند که پزشکان برای اعتماد کردن به این آزمایشگاه نیاز داشتند. از طرفی با طراحی قوی این کاتالوگ ها، تاثیرگذاری و جذابیت آن ها بر روی مخاطبانش چند برابر شد.

نتیجه

با آماده شدن بروشور ها و کاتالوگ ها، اطلاعات لازم و کافی در مورد آزمایشگاه ژنتیک تهران در اختیار پزشکان قرار گرفت. طراحی قوی و محتوای مناسب این بروشور ها و کاتالوگ ها باعث شد تا تاثیرگذاری مورد نظر را داشته باشند. در نتیجه همکاری این آزمایشگاه و سایر متخصصان گسترش پیدا کرد و فروش آزمایشگاه بالا رفت.

فرم مشاوره

  • فرم مشاوره

  • به كمك مشاوران حامى مد ميتوانيد مشكلات مركز درمانى خود در زمينه ى برندينگ، ماركتينگ و مديريت کلینیک را ريشه يابى كرده و براى بهبود و رفع آن ها راهكار هایی متناسب پيدا كنيد.