Loading...
  • آزمایشگاه پیوند

آزمایشگاه پیوند 1398/8/3 12:26:06

آزمایشگاه پیوند

آزمایشگاه پیوند هم یکی از مشتریان حامی مد است. این آزمایشگاه برای رسیدن به یک سری اهداف مارکتینگ خود به یک کاتالوگ جامع برای معرفی خدمات خود و همچنین به یک ست اداری زیبا هماهنگ با لوگوی خود نیاز داشت. از این رو همکاری حامی مد و آزمایشگاه پیوند شروع شد.

معرفی ریز خدمات اجرا شده

طراحی هویت بصری
هر برندی برای نشان دادن انسجام درون سازمانی و نظم خود بهتر است از ست اداری خاص خود استفاده کند. ست های اداری معمولا هماهنگ با لوگوی یک برند طراحی می شوند. خدماتی که حامی مد در زمینه ی طراحی هویت بصری به آزمایشگاه پیوند ارائه داد در زمینه ی طراحی بعضی از اقلام ست اداری این مجموعه بود.

طراحی کاتالوگ
همانطور که بالاتر اشاره کردیم، طراحی کاتالوگ معمولا هدفمند است. آزمایشگاه پیوند برای معرفی آزمایش هایی که در مجموعه ی خود انجام می داد و سایر جزییات نیاز به یک کاتالوگ جامع با طراحی زیبا داشت. از این رو تیم گرافیک حامی مد برای این مجموعه کاتالوگی طراحی کردند تا اعتماد و آگاهی مخاطبان نسبت به خدمات این آزمایشگاه افزایش یابد.

نتیجه

کاتالوگ های طراحی شده برای آزمایشگاه باعث شدند خدمات وسیع این آزمایشگاه به افراد بیشتری اطلاع داده شود. طبیعی است که با افزایش آگاهی در مورد وجود این آزمایشگاه، تعداد مراجعین آن افزایش پیدا کرد. با طراحی ست اداری مخصوص، آزمایشگاه عماد به نظم بصری مورد نظر خود رسید و از دید دیگران بسیار منسجم و هماهنگ جلوه کرد.

فرم مشاوره

  • فرم مشاوره

  • به كمك مشاوران حامى مد ميتوانيد مشكلات مركز درمانى خود در زمينه ى برندينگ، ماركتينگ و مديريت کلینیک را ريشه يابى كرده و براى بهبود و رفع آن ها راهكار هایی متناسب پيدا كنيد.